Dodano przez Daniel

Intencje różańcowe styczeń 2018

  Za prześladowanych chrześcijan oraz o liczne powołania do misji                                                                                                          1. Ks. Tadeusz Syczewski 2R 11. Ks. Krzysztof Antolik 2B 2. Ks. Marcin Szymanik 3R 12. Ks. Maciej Domańszczyński 3B 3. Ks. Jarosław Rzymski 4R 13. Ks. Łukasz Grabowski 4B 4. Ks. Łukasz Gołębiewski 5R 14. Ks. Grzegorz Konopacki 5B 5. Ks. Tomasz Szmurło […]

Trzech Króli w seminarium

Na pierwszy dzień po powrocie alumnów z ferii bożonarodzeniowych przypadła uroczystość Objawienia Pańskiego czyli tzw. „Święto Trzech Króli”. Zgodnie z tradycją, tego dnia każdy katolik znaczy drzwi swoich mieszkań święconą kredą. Jest to też w Polsce tradycyjnie czas „kolędy”, czyli wizyty duszpasterskiej w domach wiernych.  Budynek seminarium jest również jednym wielkim domem dla księży, kleryków […]

Przyrzeczenia przyszłych diakonów i prezbiterów

W środę 24 maja alumni V kursu oraz diakoni złożyli stosowne przyrzeczenia, będące istotnym etapem w drodze ku święceniom diakonatu i prezbiteratu. Kandydaci do święceń diakonatu –Michał Sawicki i Sylwester Grzeszczuk złożyli wobec całej wspólnoty: Wyznanie Wiary oraz odpowiednie: deklarację oraz przysięgę wierności. Diakoni, przygotowujący się do święceń prezbiteratu – Krzysztof Antolik, Łukasz Grabowski, Maciej […]